volitelná strukturovaná nabídka služeb ušitá na míru každému klientovi
přenesení odpovědnosti mandátní smlouvou z výboru na správce
sledování veškerých příjmů a výdajů, vedení evidence předpisů a plateb jednotlivých vlastníků
zpracování daňových a statistických formulářů a kontakt s FÚ
vedení účetnictví dle platných předpisů a norem,
sledování novel souvisejících zákonů
zasílání pravidelných přehledů například o stavu dlužníků nebo výroční zprávy
, apod.
zpracování návrhu na zvýšení či snížení záloh za služby dodavatelům
vyúčtování služeb dle platných předpisů a norem, vyplácení přeplatků a nedoplatků
zpracování
podkladů souvisejících s dotacemi, úvěry, pojištěním, řešení pojistných událostí
vedení veškerého bankovnictví elektronicky, specifický software na účetnictví a evidenci osob
snadná komunikace s klientem e-mailem, telefonem, faxem, poštou či osobně
BOKROŠOVÁ, s.r.o.
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ A TEPELNÝCH ZAŘÍZENÍ
Finanční a účetní služby
Nabídka služeb
Technické služby
zajištění komplexní správy bytu, domu, nemovitosti nebo tepelného zařízení
provádění ekonomických rozborů, energetických auditů, výběrových řízení, kolaudací
zajištění dodávky veškerých služeb a energií včetně zpracování smuv
zajištění revizí,
služeb, servisních činností a oprav všech technických zařízení
provádění odečtů a cejchování patních i bytových měřidel
zajištění veškerých služeb spojeých s revitalizací panelových domů